Wie zijn wij?

Team Henrie Rijke staat voor veelzijdigheid, flexibiliteit, persoonlijke aandacht en dat alles ‘Op Maat’.

Na jarenlang bij grote organisaties als begeleider te hebben gewerkt besloot Henrie Rijke in 2017 de stap te wagen en voor zichzelf te beginnen. Dat bleek een goede keuze. De persoonlijke en flexibele aanpak spreekt veel mensen aan. Door de jaren heen is de organisatie uitgegroeid tot een fijn team met betrokken, actieve begeleiders.


Lars Rijke, Gea Dijkman, Henrie Rijke, Mathilda Smith en Frederika Scheuneman

In 2020 kreeg Henrie de kans om dagbesteding op te zetten die sindsdien gevestigd is in de kantine van VV Steenwijk. Ook op dagbesteding staat eigen regie centraal en springen we zoveel mogelijk in op persoonlijke doelen en wensen.

De ervaren begeleiders van Henrie Rijke Thuisbegeleiding & Dagbesteding op Maat zijn professionals die jong volwassenen, volwassenen en ouderen met psychosociale of psychiatrische problematiek begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de eigen woonsituatie en het voeren van de regie over het eigen leven. We activeren, ondersteunen en verlenen zorg op allerlei levensgebieden. Het activeren, ondersteunen en zorg verlenen lopen vloeiend in elkaar over. Gedurende onze hulpverlening schatten wij in op basis van de vraag en daadwerkelijke behoefte draagkracht van de hulpvrager welke ondersteuning het beste ingezet kan worden.

Wij bieden ondersteuning op maat. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken, en is vaak ook heel praktisch van aard. Dit hangt af van de hulpvraag. Deze hulpvraag en de gestelde doelen zijn leidend in het begeleidingsproces.

Door de structuur van onze ‘platte’ organisatie en onze efficiënte manier van werken blijft de kwaliteit van zorg hoog. Eerst wordt gebouwd aan een vertrouwensband om zo het traject dat samen is uitgezet af te leggen. Vertrouwen in elkaar is gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en transparantie. Wij gaan voor een duidelijke en heldere communicatie. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We sluiten aan bij de hulpvraag. Hulpvragen en doelstellingen worden verwerkt in een overzichtelijk en praktisch begeleidingsplan.

Missie
Zo goed en zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren in de eigen thuissituatie. Dat is waar Henrie Rijke Thuisbegeleiding & Dagbesteding op Maat graag samen met mensen aan wil werken. Wij bieden begeleiding op maat, gericht op het vergroten of ondersteunen van de zelfredzaamheid van de hulpvrager. Onze missie is de begeleiding zo aanbieden dat deze aansluit bij de gestelde hulpvraag.

Visie
Wij geloven dat ieder mens welzijn en momenten van geluk ervaart wanneer hij of zij zoveel mogelijk regie heeft op het eigen leven. Juist daarin willen we van betekenis zijn voor mensen met psychosociale of psychiatrische problemen.