Henrie Rijke Thuisbegeleiding op Maat: Samen werken aan een opgeruimd leven.

De ervaren begeleiders van Henrie Rijke Thuisbegeleiding & Dagbesteding op Maat zijn professionals die jong volwassenen, volwassenen en ouderen met psycho-sociale of psychiatrische problematiek begeleiden bij het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de eigen woonsituatie en het voeren van de regie over het eigen leven. We activeren, ondersteunen en verlenen zorg op allerlei levensgebieden. Het activeren, ondersteunen en zorg verlenen lopen vloeiend in elkaar over. Gedurende onze hulpverlening schatten wij in op basis van de vraag en daadwerkelijke behoefte van de cliënt en diens draagkracht welke ondersteuning het beste ingezet kan worden.

Wij bieden cliënten ondersteuning op maat. De begeleiding kan bestaan uit gesprekken, en is vaak ook heel praktisch van aard. Dit hangt af van de hulpvraag van de cliënt. Deze hulpvraag en de gestelde doelen zijn leidend in het begeleidingsproces.

Door de structuur van onze ‘platte’ organisatie en onze efficiënte manier van werken blijft de kwaliteit van zorg hoog. Eerst wordt gebouwd aan een vertrouwensband om zo het traject dat samen met de cliënt is uitgezet af te leggen. Vertrouwen in elkaar is gebaseerd op eerlijkheid, integriteit en transparantie. Dit kan alleen als er duidelijk en helder met elkaar wordt gecommuniceerd. We sluiten aan bij de hulpvraag van de cliënt. Hulpvragen en doelstellingen worden verwerkt in het begeleidingsplan, dat het traject inzichtelijk zal maken en houden.

We richten ons op het vergroten of ondersteunen van de zelfredzaamheid van de cliënt.

Enkele voorbeelden waar we ondersteuning bij bieden:

De post en administratie
Het boodschappen doen
Woonbegeleiding
Daginvulling
Sociale netwerk vergroten
De persoonlijke verzorging

Missie
Zo goed en zo zelfstandig mogelijk blijven wonen in uw eigen thuissituatie. Dat is waar Henrie Rijke Thuisbegeleiding op Maat graag Samen met u aan wil werken. Wij bieden begeleiding op maat, gericht op het vergroten of ondersteunen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Onze missie is de begeleiding zo aanbieden dat deze aansluit bij de hulpvraag van de cliënt.

Visie
Wij geloven dat ieder mens welzijn en momenten van geluk ervaart wanneer hij of zij zoveel mogelijk regie heeft op het eigen leven. Juist daarin willen we van betekenis zijn voor mensen met psychosociale of psychiatrische, verslaving problemen.