Bij Henrie Rijke Thuisbegeleiding & Dagbesteding op Maat ondersteunen we onder andere bij:

Administratie & Financieel beheer
Samen met de cliënt overzicht houden; verwerken, ordenen en bijhouden van postzaken.

Sociaal functioneren
Ondersteuning bieden in de relatie tot anderen: gezin, familie en vrienden, andere cliënten, hulpverleners en/of werkgever. Bij problemen kunnen we hierbij ondersteunen ; in het herstel en onderhouden van relaties.

Psychisch functioneren
Bij psychisch functioneren gaat het om functioneren in relatie tot jezelf, het geestelijk welbevinden.
Bij problemen op dit gebied kunnen wij Samen met de cliënt hier aan werken.
De oorsprong bevindt zich in traumatische ervaringen, zoals bijvoorbeeld verwaarlozing, incest of mishandeling.
Samen werken aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfwaardering.
Bij specifieke vragen en problemen verwijzen wij door naar een psychiater of psycholoog.

Zingeving
Bij zingeving gaat het om vragen die betrekking hebben op het doel en de zin van het leven. Hierbij gaat het vooral om de beleving. Wat is je levensovertuiging?
Hier Samen over praten kan ook onderdeel zijn van de individuele begeleiding van Henrie Rijke Thuisbegeleiding op Maat.

Lichamelijk functioneren
Moeilijkheden ervaren met het goed zorgen voor het lichaam of het achteruit gaan ervan.
We ondersteunen op het gebied van gezond eten, bewegen.

Praktisch functioneren
Is de woning niet schoon, weet men niet goed dit aan te pakken. Samen daar structuur in aanbrengen.
Aanleren of samen opruimen en schoonmaken.
In sommige situaties nemen we taken over. Ook bieden wij ondersteuning bij het schrijven van een zakelijke mail of brief en een instantie te woord staan.

Dagbesteding
Onder dagbesteding verstaan we activiteiten waarmee de dag wordt ingedeeld, zoals (vrijwilligers)werk, scholing, vrijetijdsbesteding en hobby’s.
Een vaste dagindeling geeft ritme, afleiding, ontspanning en kan contacten en relaties met anderen bevorderen.
Bovendien draagt een vaste dagbesteding bij tot een positiever zelfbeeld, doordat persoonlijke kwaliteiten worden ontdekt en ontwikkeld.
Soms lukt het niet om hier actief mee bezig te gaan. Wij bieden ook ondersteuning op school of werkplek van de cliënt.

Verslaving
Middelengebruik, game en/of verzameldrang.
In gesprek met elkaar; het bespreken met elkaar, erkennen en samen kijken met de cliënt wat nodig is.
Ondersteuning bieden bij therapie.