Op onze dagbestedingslocatie bieden wij veelzijdige activiteiten gericht op het vergroten en behouden van dagstructuur en het ontwikkelen van diverse vaardigheden.

Stabiliteit en dagstructuur zijn voor veel mensen zeer belangrijk voor een (psychisch) gezond en zelfstandig leven. Wij bieden onder andere activiteiten gericht op sociale activering, creatieve vorming, beweging en ontwikkeling van arbeidsvaardigheden.

Wij werken samen met andere organisaties om ons aanbod zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw wens. Eigen inbreng wordt gestimuleerd. Want ook in de dagbesteding gaan wij uit van zoveel mogelijk eigen regie.

Openingstijden:
Maandag 9.00-12.00 uur
Dinsdag 9.00-16.00 uur (12.00 uur lunch)
Donderdag 9.00-12.00 uur
Vrijdag 9.00-12.00 uur

Onze dagbestedingslocatie:
Middenweg 12
8332 CZ Steenwijk

Facebook:

Thuisbegeleiding & Dagbesteding op Maat