In de thuissituatie bieden wij begeleiding gericht op het vergroten en behouden van uw eigen regie.

Uw zorgvraag en draagkracht staan centraal. Samen onderzoeken we wat u nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Dat kan zijn door middel van het structureren van uw huishouden, het samen oppakken van uw administratie. Maar ook het opbouwen van uw sociale netwerk of het verbeteren van uw persoonlijke verzorging kan een onderdeel zijn. Vertrouwen en heldere communicatie staan daarbij voorop.

Begeleiding bij hoarding (verzamelen) hebben wij inmiddels veel ervaring in. Zo ook bij mensen die zorg mijden. Wij nemen de tijd om naast mensen te gaan staan en samen een oplossing te zoeken die verbetering brengt in de situatie.